Hr Funded By Nextgeneu Vert Rgb White Outline

Veterinarska ambulanta Šegota

Hitna/dežurna Služba: 091/233-1078 | Tel: 01/777-1078 | Tel/Fax: 01/777-1081

Veterinarske usluge

koje pružamo.

Operacija

Stomatologija

Stomatologija pogled

Zdravlje zuba vrlo je važno u životu kućnih ljubimaca jer bolesni zubi mogu znatno narušiti kvalitetu života i izazvati oboljenja ne samo na njima samima, nego i na drugim organima, što za posljedicu može imati i uginuće. Stoga u našoj ambulanti osiguravamo primjerenu zdravstvenu zaštitu zuba. Točna je dijagnoza ključ za odgovarajuće planiranje liječenja i prognozu. Za točnu dijagnozu i pravilnu terapiju preporučuje se kombinacija temeljitog pregleda usne šupljine i radiografije. Oralna i dentalna patologija jedan je od najčešćih poremećaja koje susrećemo kod kućnih ljubimaca.

Veterinarska ambulanta Šegota

Veterinarska ambulanta Šegota

Skip to content