Hr Funded By Nextgeneu Vert Rgb White Outline

Hitna/dežurna Služba: 091/233-1078 | Tel: 01/777-1078 | Tel/Fax: 01/777-1081

Veterinarska ambulanta Šegota

Upoznajte naš

tim i ambulantu

Mačka

Josipa Burić

PočetnaO nama
Josipa Burić
Josipa Burić

Rođena je u Šibeniku 1992. Nakon završene srednje medicinske škole upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu. Nakon završenog fakulteta u Zagrebu 2018. svoje prvo radno iskustvo ostvaruje u Veterinarskoj ambulanti Lota u Starom Gradu na otoku Hvaru. Ubrzo nakon toga odlazi u Zagreb u Veterinarsku ambulantu Vet-point, a timu Veterinarske ambulante Šegota pridružuje se sredinom 2022.

Područje su joj interesa interna medicina i porodiljstvo. Kontinuirano se educira na veterinarskim kongresima i seminarima. Tijekom studija provela je četiri mjeseca na stručnoj praksi preko programa Erasmus+ u ambulanti Jakob & Jorg Heinrich Tierarzt u Kandernu u Njemačkoj.


Seminari i kongresi

  • 2017. Eastern European Regional Veterinary Conference (EERVC), Beograd
  • 2019. SCIVAC, Rimini
  • 2023. OKEAN Jetrene bolesti pasa i mačaka

Veterinarska ambulanta Šegota

Veterinarska ambulanta Šegota

Skip to content