Hr Funded By Nextgeneu Vert Rgb White Outline

Hitna/dežurna Služba: 091/233-1078 | Tel: 01/777-1078 | Tel/Fax: 01/777-1081

Veterinarska ambulanta Šegota

Upoznajte naš

tim i ambulantu

Mačka

Ivan Vuković

PočetnaO nama
Ivan Vuković
Ivan Vuković

Godine 2008. završava Veterinarski fakultet u Zagrebu, nakon čega odrađuje vježbenički staž u Veterinarskoj ambulanti Ljubimac u Zagrebu.

Godine 2010. polaže stručni ispit za dobivanje licencije za samostalno obavljanje veterinarske djelatnosti. Iste se godine zapošljava u veterinarskoj ambulanti Ljubimac u Zagrebu, gdje radi devet godina. Za vrijeme rada neprestano se educira u područjima interne medicine, kirurgije malih životinja te ultrazvučne dijagnostike. Tijekom 2014. i 2015. educira se na radionicama i seminarima ultrazvučne dijagnostike te + kardiologije pasa i mačaka. Posebna interes pokazuje prema kardiologiji, hitnim stanjima, ultrazvučnoj dijagnostici i internoj medicini pasa i mačaka.


Stručno usavršavanje

 • 2010. Hills Pet Nutrition Adviser – edukacijski program o ishrani kućnih ljubimaca
 • 2010. DDL Veterinarski seminar male prakse Gastroenterologija pasa i mačaka
 • 2010. 1. veterinarski felinološki kongres (kronični proljev mačaka, dijagnostika i liječenje FIV-a i FeLV-a, akutne infekcije gornjih dišnih putova, nova saznanja o FIP-u)
 • 2011. DDL seminar Dermatologija pasa i mačaka
 • 2011. 2. Veterinarski felinološki kongres, Međunarodno udruženje felinološke medicine, Nestle Purina, Zagreb
 • 2012. Seminar Dijabetes u pasa i mačaka
 • 2013. Radionica Osnove ultrazvuka abdomena te ultrazvuka srca i EKG u maloj praksi, Samobor
 • 2013. Veterinarski seminar male prakse Patologija starije populacije mačaka, Zagreb
 • 2014. DDL – Veterinarski seminar male prakse, Zagreb
 • 2014. 1. hrvatski kongres veterinara male prakse, Zagreb
 • 2014. Veterinarski seminar male prakse (urologija pasa i mačaka; parazitologija i vektorske bolesti mačaka), Zagreb
 • 2015. Radionica ultrazvučne dijagnostike abdomena i uvod u ehokardiografiju i dopler velikih krvnih žila, Samobor
 • 2015. Hrvatski kongres veterinara male prakse, Zagreb
 • 2016. Seminar i radionica Kardiologija i EKG pasa i mačaka, prof. Kovačević, Opatija
 • 2016. DDL – 9. veterinarski seminar male prakse (virusni gastroenteritisi pasa, novosti u vakcinaciji pasa, bolesti jetre te dijeta kritičnog pacijenta)
 • 2016. OVMPH – 3. hrvatski kongres veterinara male prakse (klinička biokemija i hematologija u maloj praksi, diferencijalna dijagnostika anemije u pasa i mačaka, patologija genitalnog sustava u pasa i mačaka)
 • 2017. OVMPH – Dechra seminar male prakse (otitisi u pasa i mačaka, dermatologija pasa i mačaka, analgezija u maloj praksi), Zagreb
 • 2018. Eastern European Regional Veterinary Conference (EERVC) (HCM i dilatativna kardiomiopatija u pasa i mačka, diferencijalna dijagnostika, terapija), Zagreb
 • 2019. Neurološki seminar, Zagreb

Veterinarska ambulanta Šegota

Veterinarska ambulanta Šegota

Skip to content