Hr Funded By Nextgeneu Vert Rgb White Outline

Hitna/dežurna Služba: 091/233-1078 | Tel: 01/777-1078 | Tel/Fax: 01/777-1081

Veterinarska ambulanta Šegota

Upoznajte naš

tim i ambulantu

Mačka

Gabriel Kontrec

PočetnaO nama
Gabriel Kontrec
Gabriel Kontrec

Rođen je 1996. u Zagrebu. Godine 2015. završava IX. gimnaziju, iste godine upisuje Veterinarski fakultet. Krajem 2023. stječe diplomu doktora veterinarske medicine i iste se godine zapošljava u Veterinarskoj ambulanti Šegota. Tijekom studija razvija interes prema animalnom biheviorizmu te je jedan od suosnivača edukacijskog projekta „The Welfare Education Project”. Također se dodatno educira u području bolesti papiga i malih ptica.


Seminari i kongresi

  • 2022. Eastern European Regional Veterinary Conference (EERVC), Ljubljana
  • 2023. VetNEST Summer School, Zagreb
  • 2023. The Welfare Education Project, Zagreb
  • 2023. Neurološki simpozij, Zagreb

Veterinarska ambulanta Šegota

Veterinarska ambulanta Šegota

Skip to content